UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. ( Bu şekilde yaptığınız varsayılır ) Ayrıca; internet sitemize kayıt olan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki site kuralları ve garanti hükümlerini de içeren satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmaksızın okumuş ve kabul etmiş sayılırlar !

ALTETEKNOLOJI.com ALIŞVERİŞ SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – TARAFLAR ( Tarafların Tanımı )

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ ( Satıcının Tanımı )

Ünvan : 3 Dakikada Türkçe ( Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır )
Adres : ….
WebSite : https://alteteknoloji.com
Telefon : …
e-mail : alteteknoloji@gmail.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ ( Alıcının Tanımı )
Bu sözleşmeyi onaylayarak alteteknoloji.com sitesine kayıt olan kişi / kurum / kuruluş. ( Sözleşmeyi onaylamadan sistem tarafından kayıt işlemi yapılmamaktadır. )

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır ve kayıt olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, adı, miktarı, marka ve/veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, gönderi şekli, siparişin sonlandığı andaki sistemde kayıtlı bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde, kusurlu / ayıplı gördüğünüz ürünleri varsa garanti belgesi, şayet yoksa faturası / fişi ile birlikte, eksiksiz olarak taşıma ücreti tarafınızdan ödenmiş biçimde bize göndermeniz halinde, bu firmalar üzerinden ilgili garanti işlemleri sizin adınıza yürütülmektedir.

4.3 – Alıcı şahıs ve/veya firmalar – ilk yedi günlük süre hariç – tüm bu garanti süreçlerinde oluşabilecek her türlü taşıma / nakliye / posta vb. ücretlerini yüklenmeyi kabul ve taahhüt ederler.

4.4 – Üretici / ithalatçı firmalar ürünlerin onarımının yapılması, ya da gerekli – zorunlu hallerde yenisi ile değiştirilmesi yoluna gidebilirler. Bu işlemlerin tümü Tüketici Koruma Kanunu çerçevesinde üretici / ithalatçı firmaların tasarrufundadır.

4.5 – Garanti ve iade işlemlerinde yasal süre en fazla 30 gün olarak belirlenmiştir.

4.6 – Mümkün olan en kısa süre içerisinde ürününüz ya kusuru giderilmiş olarak, ya da yenisi ile değiştirilmiş olarak size gönderilecek, her ikisi de mümkün olamıyorsa ürün için ödemiş olduğunuz tutar 10 iş günü içerisinde size iade edilecektir. Ücret iadesi, ödeme yaparken kullandığınız yöntem ile gerçekleştirilecektir.

4.7 – alteteknoloji.com SATICI olarak satılan hiçbir ürün için tavsiye, rehberlik, teknik bilgi ve yeterlilik aşılama, kullanma kılavuzluğu görevi ve öğretme sorumluluğu olmadığını alenen beyan eder.

4.8 – alteteknoloji.com sitesinde satılan cihazların hatalı kullanımından, uyumsuz cihazlarla birlikte kullanımından, kullanım alanı dışında yapılan kullanımlardan, cihazın teknik bilgileri ve yeterliliklerinin üzerinde ve/veya dışında kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar vb. sorunlarda SATICI sorumlu tutulamaz ve herhangi bir tazmin talebinde bulunulamaz.

4.9 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.10 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, ve bundan doğan sorunlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.11 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.12 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sipariş bedelinin ALICI’nın mevcut seçenekler arasından tercih ettiği ödeme şekillerinden biri ile gerçekleştirilmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.13 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.14 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.15 – alteteknoloji.com neden göstermeksizin, müşteriye ödemiş olduğu ücret tutarını iade etmek suretiyle yapılan işlemlerin tümünü ya da bir kısmını iptal etme hakkı saklıdır. Siteye üye olan bir şahıs ve/veya firmanın üyeliği üzerindeki her türlü tasarruf alteteknoloji.com aittir. alteteknoloji.com gerekli gördüğü takdirde site üzerinden gerçekleştirilen üye olma işlemini ve üyelik kayıtlarını tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

4.16 – İşbu sözleşme tüm maddeleri ile ALICI tarafından okunmuş kabul edilir, ve sanal ortamda siteye kayıt olma esnasında sözleşme onay kutucuğunun işaretlenmesi ile birlikte kabul edilmiş ve imzalanmış sayılmaktadır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve herhangi bir zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile siparişe ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslının gönderilememesi durumunda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

5.1 – Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler :

Tek kullanımlık ürünler, tüketim malzemeleri, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) için cayma hakkının kullanılması, ürünün orjinal ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürün ve hizmetlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

MADDE 6 – İHTİLAF HALİ VE YETKİLİ MAHKEMELER
İşbu sözleşme tüm maddeleri ile, ALICI tarafından okunmuş kabul edilir ve sanal ortamda siteye kayıt olma esnasında sözleşme onay kutucuğunun işaretlenmesi ile birlikte kabul edilmiş ve imzalanmış sayılmaktadır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki bedeller için İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.